Uz Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.
Uz Yatırım, bankaların ve diğer finans kuruluşlarının vermekte olduğu bireysel veya ticari kredilere teminat oluşturmak amacıyla taşınmaz mallar için Tapu Müdürlükleri’nde ipotek tesisi iş ve işlemlerini üstlenmek, bununla birlikte banka ve diğer finans kuruluşlarının gayrimenkul araştırması, takyidat belgesi alınması gibi hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

• Uz Yatırım, her türlü ipotek ve rehin işlemleri ile gayrimenkul hukukunun diğer alanlarında çalışmalar yapar, hukuki ve ekonomik güvence sistemleri geliştirir.

• Uz Yatırım, hızlı ve güvenli işlem yapma ilkesi çerçevesinde, tüm bilişim güvenlik sistemlerine sahip, otomasyona dayalı bir teknoloji ile hizmetlerini sunmaktadır. 

•Uz Yatırım; güvenilir, gerekli bilgi donanımına ve deneyimine sahip, gayrimenkul hukuku konusunda uzmanlaşmış hukukçular ile Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’nde yönetici olarak görev yapmış uzman kişilerden oluşmaktadır.
Güvenli Hizmet

Uz Yatırım, hızlı ve güvenli işlem yapma ilkesi çerçevesinde, tüm bilişim güvenlik sistemlerine sahip, otomasyona dayalı teknolojisi ile hizmetlerini sunarken veri güvenliği konusunda da bir çok tedbir ve donanıma sahiptir.

detay

Uzman Kadro

Uz Yatırım, güvenilir, gerekli bilgi donanımına ve deneyimine sahip, gayrimenkul hukuku konusunda uzmanlaşmış hukukçular ile Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’nde yönetici olarak görev yapmış uzman kişilerden oluşmaktadır.

detay

Hakımızda

Uz Yatırım, bankaların ve diğer finans kuruluşlarının vermekte olduğu bireysel veya ticari kredilere teminat oluşturmak amacıyla taşınmaz mallar için Tapu Müdürlükleri’nde ipotek tesisi iş ve işlemlerini üstlenmek...

detay